NÓMINA DE ESTUDIANTES CENTRO DE ALUMNOS
NOMBRE
CURSO
Camila Villaseca Jara- Presidente
7º B

Justin Carvajal Pérez - Vicepresidente
6º B

Karla Villa Zambrano - Tesorera
6º B

Conztanza Orellana Concha - Secretaria de Acta
6º B